Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu!

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Przeciwdzniałania Wykluczeniu Społecznemu powstało jako organizacja zrzeszająca ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. W ramach prowadzonej działalności Towarzystwo zajmuje się działalnością edukacyjną, organizacją wyjazdów i szkoleń oraz niesieniem wsparcia dla osób zagrożonych szeroko pojętym wykluczeniem społecznym. Działalność swoją Towarzystwo opiera na dobrowolnych wpłatach członków Towarzystwa i osób trzecich, jak również na różnego rodzaju dotacjach pozyskiwanych na potrzeby realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu rozpoczyna rekrutację do projektu „Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.


Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy pedagogów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym w szczególności uzależnienia od Internetu. W ramach projektu w 2016 roku zorganizowanych zostanie 8 cykli szkoleń dla 8 grup uczestników (ok. 20 osób/grupa), po 32 godziny każdy, łącznie 256 godziny szkoleń

Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu kontynuuje rekrutacje do projektu Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – program szkoleniowy adresowany do studentów Akademii Ignatianum w Krakwie współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów Akademii Ignatianum w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu. W ramach projektu w 2016 roku zorganizowanych zostanie 4 cykle szkoleń dla 4 grup uczestników (ok. 20 osób/grupa), po 32 godziny każdy, łącznie 128 godziny szkoleń.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia poniższych stron zawierających przydatne informacje:

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 
KRK Magiczny Kraków 
KRK ngo Organizacje Pozarządowe
Łaźnia Nowa

Copyright Nazwa.pl